Integratie Sociaal Wijkteams en Loket

In 2016 is besloten de informatie- en adviesfunctie (I&A), die uitgevoerd werd door Loket Haarlem, toe te voegen aan de Sociaal Wijkteams Haarlem. Hiermee worden de wijkteams beter bereikbaar, en kunnen vragen van de inwoner op één plek worden opgepakt.

Rol Promatching: implementatie van de informatie- en adviesfunctie binnen de acht sociaal wijkteams in Haarlem (2016-2017)

Cross-over project CIOS

Hoe kunnen we zorgen dat CIOS studenten breder inzetbaar worden dan alleen voor sportactiviteiten? Dat is de opdracht van het cross-over project van het CIOS, dat specifiek gericht is op de inzet van studenten aan het strand.

Rol Promatching: projectmanager cross-over project (2017)

Haarlemmaatjes

img_0267Haarlemmaatjes zijn vrijwilligers die nieuwe Haarlemmers wegwijs maken in Haarlem. Op verzoek van de gemeente heeft een aantal organisaties in Haarlem samen het project ‘Thuis in Haarlem’ ontwikkeld. Alle statushouders die vanaf begin 2016 in Haarlem (zijn) komen wonen krijgen een Haarlemmaatje toegewezen: iemand die ze wegwijs maakt in de stad.

Rol Promatching: ondersteuning bij ontwikkeling plan en convenant

Jonge Mantelzorgers

Met allerlei activiteiten, zoals gastlessen op scholen en de Week van de Jonge Mantelzorger vraagt Tandem extra aandacht voor Jonge Mantelzorgers (jongeren t/m 24 jaar die voor een naaste zorgen die een ziekte of beperking heeft). Zie voor meer informatie: www.jmz.nu

Opdrachtgever: Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning
Rol Promatching: projectmanagement project Jonge Mantelzorgers (2015-2016)

Fjord

fjordDe Fjord is een markante gebouw in Haarlem Noord, waar diverse organisaties samen een plek gecreeerd hebben voor ontmoeting, werken en leren. De Fjord biedt o.a. onder dak aan een Ontmoetings groep voor kwetsbare ouderen van Zorgbalans, het Huiskamerproject van Haarlem Effect,  en de Fietsenwerkplaats en het Activiteitencentrum van Ecosol en tal van projecten op het gebied van sociaal ondernemerschap en leren/werken.

Rol Promatching: projecttrekker ontwikkeling Fjord (2015)

 

Wijktafel Jeugd

wijkplaatsexpert-8De Wijktafel Jeugd Schalkwijk 2015 is georganiseerd met als doel professionals (verder) kennis te laten maken met andere professionals die actief zijn voor jeugd in Schalkwijk. En kennis te delen aan de hand van een uitgebreide wijkanalyse van de GGD.

Opdrachtgever: DOCK
Rol Promatching: projecttrekker Wijktafel Jeugd Schalkwijk 2015

JOGG

joggJOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) is een landelijke organisatie die streeft naar een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren. Haarlem is een van de meer dan 100 JOGG gemeenten in Nederland, en organiseert in het kader van JOGG o.a. de ‘Druppie’ drinkwater-campagne.

Rol Promatching: ondersteuning Sport Support bij uitvoering JOGG programma in Haarlem (2015)

Helpen Zorgen

laptop-websiteHelpen Zorgen is de website waarop het aanbod op het gebied van respijtzorg in Haarlem en omstreken te vinden is. De website is ontwikkeld in 2015 en onderdeel van een campagne om respijtzorg bekender en makkelijker toegankelijk te maken.
Zie: http://www.helpenzorgen.nl/

Opdrachtgever: Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning
Rol Promatching: projectmanagement project respijtzorg (2015-2016)

Week van de Opvoeding

993413_1387619824807792_316111652_n-kopieDe Week van de Opvoeding wordt jaarlijks georganiseerd in Nederland; in het hele land vinden activiteiten plaats rond het thema opvoeden en opgroeien. In Haarlem maken de partnerorganisaties rond het Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem samen een gevarieerd programma met interessante en leuke activiteiten voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren. Meer info: http://www.weekvandeopvoedinghaarlem.nl

Rol Promatching: sinds 2013 coordinator van de Week van de Opvoeding Haarlem

 

Meer voor Elkaar

meervoorelkaarInspiratieavond Meer voor Elkaar is in juni 2014 georganiseerd in de gemeente Haarlemmermeer, met als doel bewoners en professionals kennis te laten maken met bewonersinitiatieven en met elkaar. Op het programma o.a. workshops, gegeven door inwoners die in een buurt of wijk een nieuw initiatief hebben opgezet en professionals van organisaties die initiatieven van inwoners steunen.

Rol Promatching: organisatie ism gemeente Haarlemmermeer

Oasis Game Leidsebuurt

oasis-2De Oasis Game is een spel waarin buurtbewoners van jong tot oud samen de buurt in beweging zetten. De werkwijze, die van origine uit Brazilië komt, inspireert mensen om met een frisse blik naar elkaar en de omgeving te kijken en gezamenlijk aan de slag te gaan. Meer informatie: www.elosnederland.nl

Rol Promatching: projectmanagement Oasis Game Leidsebuurt ism Elos Nederland en Haarlem Effect (2014)

Woonservicegebieden

img_3925-kopie-copyWoonservicegebieden was een pilotproject in twee wijken in Haarlem met als doel te kijken hoe oudere bewoners zo lang en prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Er werd samengewerkt door organisaties die actief zijn op het gebied van welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie: Presentatie pilot Woonservicegebieden op congres Zorgkompas

Rol Promatching: projectmanagement i.s.m. Kontext

Raad van 100

img_1356-copyDe Raad van 100 kwam van 2008 – 2013 jaarlijks bijeen om kennis te delen over participatie en integratie en samen te komen tot oplossingen en nieuwe samenwerkings verbanden. De Raad bestond uit inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, onderwijs en gemeente.

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
Rol Promatching: organisatie Raad van 100 (2008-2013)

Gezonde Wijk

ggd-gezonde-wijk-1Het project Gezonde Wijk heeft als doel het bevorderen van een gezonde leefstijl van risicogroepen in de wijk. In de wijk Rozenprieel in Haarlem bestond het project Gezonde Wijk uit drie deelprojecten o.a. gericht op het stimuleren van bewoners meer te bewegen en het vergroenen van de wijk.

Opdrachtgever: GGD Kennemerland
Rol Promatching: projecttrekker van een van de deelprojecten GGD Gezonde Wijk Rozenprieel

Nova Zorg voor de Buurt

foto-openingNova Zorg voor de Buurt is een wijkleerbedrijf in de Slachthuisbuurt in Haarlem waar jongeren een opleiding Zorg en Welzijn kunnen volgen. De cursisten lopen stage bij organisaties en bewoners in de buurt. Nova Zorg voor de Buurt is een initiatief van het Nova College en kenniscentrum Calibris. Meer informatie: www.novacollege.nl/zorgvoordebuurt

Opdrachtgever: Calibris
Rol Promatching: werkmakelaar Nova Zorg voor de Buurt 2011-2012

Rozenpad

wijkaanpak-1Rozenpad was een project met als doel de wijk Rozenprieel in Haarlem aantrekkelijker te maken voor bewoners van 65 jaar en ouder. Zowel door verbeteringen in de buitenruimte als nieuwe activiteiten. Uitgangspunt waren de wensen en ideeën van bewoners.
Het project Rozenpad was een gezamenlijk initiatief van Haarlem Effect, gemeente Haarlem, Ymere, Pré Wonen en zorggroep Reinalda.

Rol Promatching: projectleider Rozenpad 2011-2013

Levensboeken

levensboekenLevensboeken vertellen het verhaal van ouderen. De oudere verteller wordt gekoppeld aan een vrijwilliger die gesprekken met de verteller voert en deze verwerkt tot een levensboek. Levensboeken H’meer is opgezet naar voorbeeld van het project levensboeken van HOF Den Haag. Meer info: www.levensboeken.com

Rol Promatching: verzorgen trainingen voor vrijwilligers en coördinatie project levensboeken i.s.m. Stichting Meerwaarde 2011-2014.

Webwijs

foto-webwijs-1In de Webwijs trainingen leerden vrijwilligersorganisaties hoe ze sociale media kunnen inzetten voor hun organisatie De Webwijstrainingen waren een initiatief van de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer, in samenwerking met New Tribes en Promatching.

Meer informatie over social media voor vrijwilligersorganisaties: 23-vrijwilligersdingen.nl

Rol Promatching: coördinatie Webwijs trainingen in Haarlemmermeer (2011)

Klarenhof

klarenhof-3Klarenhof is een speeltuin in de Leidse Buurt in Haarlem, die in het voorjaar van 2011 vernieuwd is. In samenspraak met een werkgroep van bewoners is de speeltuin opnieuw ingericht en het speeltuingebouw opgeknapt. De herinrichting is mogelijk gemaakt door de bijdragen van fondsen en bedrijven en de inzet buurtbewoners.
Meer informatie: www.speeltuinklarenhof.nl

Rol Promatching: coördinatie herinrichting buitenruimte speeltuin

 

NL DOET in bedrijf

img_9626NL DOET in Bedrijf stimuleerde bedrijven mee te doen aan de landelijke actie NL DOET. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij Nederlanders zich 2 dagen per jaar vrijwillig inzetten voor de samenleving. Meer informatie over NL DOET: www.nldoet.nl

Opdrachtgever: Movisie
Rol Promatching: coördinator project NL DOET in Bedrijf 2009 – 2010.