Haarlemmaatjes

Haarlemmaatjes zijn vrijwilligers die nieuwe Haarlemmers wegwijs maken in Haarlem. Op verzoek van de gemeente heeft een aantal organisaties in Haarlem samen het project ‘Thuis in Haarlem’ ontwikkeld. Alle statushouders die … Lees verder

Fjord

De Fjord is een markante gebouw in Haarlem Noord, waar diverse organisaties samen een plek gecreeerd hebben voor ontmoeting, werken en leren. De Fjord biedt o.a. onder dak aan een Ontmoetings groep … Lees verder

Wijktafel Jeugd

De Wijktafel Jeugd Schalkwijk 2015 is georganiseerd met als doel professionals (verder) kennis te laten maken met andere professionals die actief zijn voor jeugd in Schalkwijk. En kennis te delen … Lees verder

JOGG

JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) is een landelijke organisatie die streeft naar een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren. Haarlem is een van de meer dan 100 JOGG gemeenten in … Lees verder

Meer voor Elkaar

Inspiratieavond Meer voor Elkaar is in juni 2014 georganiseerd in de gemeente Haarlemmermeer, met als doel bewoners en professionals kennis te laten maken met bewonersinitiatieven en met elkaar. Op het programma … Lees verder

Woonservicegebieden

Woonservicegebieden was een pilotproject in twee wijken in Haarlem met als doel te kijken hoe oudere bewoners zo lang en prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Er werd samengewerkt … Lees verder

Raad van 100

De Raad van 100 kwam van 2008 – 2013 jaarlijks bijeen om kennis te delen over participatie en integratie en samen te komen tot oplossingen en nieuwe samenwerkings verbanden. De … Lees verder

Gezonde Wijk

Het project Gezonde Wijk heeft als doel het bevorderen van een gezonde leefstijl van risicogroepen in de wijk. In de wijk Rozenprieel in Haarlem bestond het project Gezonde Wijk uit drie … Lees verder

Rozenpad

Rozenpad was een project met als doel de wijk Rozenprieel in Haarlem aantrekkelijker te maken voor bewoners van 65 jaar en ouder. Zowel door verbeteringen in de buitenruimte als nieuwe … Lees verder

Levensboeken

Levensboeken vertellen het verhaal van ouderen. De oudere verteller wordt gekoppeld aan een vrijwilliger die gesprekken met de verteller voert en deze verwerkt tot een levensboek. Levensboeken H’meer is opgezet naar … Lees verder

Webwijs

In de Webwijs trainingen leerden vrijwilligersorganisaties hoe ze sociale media kunnen inzetten voor hun organisatie De Webwijstrainingen waren een initiatief van de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer, in samenwerking met New Tribes en … Lees verder

Klarenhof

Klarenhof is een speeltuin in de Leidse Buurt in Haarlem, die in het voorjaar van 2011 vernieuwd is. In samenspraak met een werkgroep van bewoners is de speeltuin opnieuw ingericht en … Lees verder

NL DOET in bedrijf

NL DOET in Bedrijf stimuleerde bedrijven mee te doen aan de landelijke actie NL DOET. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij Nederlanders zich 2 dagen per jaar vrijwillig inzetten voor de … Lees verder